tjanster

TJÄNSTER

Vi står till tjänst med följande:

 • Antikvarisk rådgivning på konsultbasis – ej enstaka telefonrådgivning
 • Juridisk rådgivning i frågor relaterade till aktuellt byggnadsvårdsprojekt
 • Utredning av förutsättningar, önskemål, behov och möjligheter inför en förändring
 • Förundersökning
 • Programarbete och förslag
 • Myndighetskontakter
 • Hitta rätt hantverkare och annan ev. nödvändig expertis
 • Förhandling och avtal
 • Projektledning under arbetets gång
 • Hitta rätt material, husdetaljer, produkter
 • Dokumentation
 • Färgsättning och inredning