Dörr

STACKELBERG EKMAN BYGGNADSVÅRD

Att förvalta gammal bebyggelse kan vara både ekonomiskt krävande och kunskapskrävande. Det kan vara svårt att hitta rätt personer att fråga till råds och en sak är helt säker:

nödvändigt underhåll, reparationer och renoveringar kan bli förödande dyra i längden om de utförs av fel personer med fel material! Vi har allt för ofta sett fall där husägaren /byggherren står kvar med skägget i brevlådan, framtida problem, förstörd kulturmiljö och minskat värde på fastigheten.

Det är faktiskt lätt att undvika. Med rätt kunskap, rådgivning, hantverkare, material och underhåll så värnas kulturmiljön, insatsen blir hållbar och därmed billigare i längden. Husets värde höjs och livslängden ökar.

Lätt som en plätt, men ändå inte.

Det är där vi kommer in i bilden. Vi kan lotsa rätt genom de olika stadierna av ett projekt för att underlätta för byggherren. Vi erbjuder idéer och rådgivning genom hela processen samt ledning under projektets gång. Dessutom har vi ett stort kontaktnät på byggnadsvårdsområdet och bra kanaler för att hitta rätt hantverkare, specifik expertis, bra material och rätt detaljer.