honorine_stackelberg_ekman

Honorine Stackelberg Ekman

-jurist, utbildad vid Lunds Universitet, tidigare verksam som förvaltningsrättsjurist vid länsrätt och kammarrätt

-utbildad vid Högskolan på Gotland inom byggnadsvård

-lång och gedigen erfarenhet av en stor mängd olika byggnadsvårdsprojekt, både mindre och större projekt avseende renovering och restaurering av kulturhistorik bebyggelse.

-fick intresset för förvaltarskap, byggnadsvård och estetik med modersmjölken.