byggnadsvard

BYGGNADSVÅRD LIGGER I TIDEN!

Strävan efter hållbarhet och miljöanpassning genomsyrar det mesta i samhället idag. Den ansvarsfulle låter inte sin privata hållbarhetssträvan stanna vid valet av livsmedelsprodukter eller transportmedel, utan vet att när det kommer till reparation och renovering av huset så är det kanske ännu viktigare att göra hållbara och miljömässiga val.

Byggnadsvård handlar om ekologiskt och sunt tänkande, motsatsen till ”slit-och-släng”. Att satsa på kvalitet och att bevara med varsamhet gynnar i längden både plånboken, hälsan och trivseln.

Varför? Jo, för att med byggnadsvårdsmässiga val så:
-bygger man miljövänligt och hållbart
-uppnår man en genuin trevnadskänsla
-förvaltar man tradition och bebyggelsehistoria till kommande generationer
-undviker man ohälsosam innemiljö
-undviker man stilbrott och värdeminskning av fastigheten

Vad ska man tänka på? Jo, att:
-använda traditionella, sunda och högkvalitativa material när man bygger
-använda väl beprövade och hantverksmässiga byggmetoder, gärna i kombination med rationella moderna metoder

Men det kan vara svårt att navigera rätt i dagens djungel av billiga ”quick-fix”-lösningar, dåliga material och en uppsjö av hemma-fixar tips. Mitt råd är att ta lite eller mer hjälp av de som kan sin sak inom byggnadsvård. Som sagt: det lönar sig i längden. Inom byggnadsvården finns kunskapen hur man tillgodoser moderna behov, installationer, energieffektivisering etc. i gamla byggnader.

Dessutom borde byggnadsvårdsperspektivet – att bygga miljömässigt och hållbart med bra material, stil och känsla – med fördel appliceras på alla byggprojekt, inte bara när det gäller gamla och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Rätt byggda och underhållna blir nyare byggnader så småningom också viktiga för vår kulturhistoria, om de inte redan är det.