byggnadsvard_dorr_beslag

OM FÖRETAGET

Stackelberg Ekman Byggnadsvård:

  • erbjuder antikvarisk rådgivning, projektledning av byggnadsvårdsprojekt, samt därtill relaterad juridisk rådgivning.
  • riktar sig till ägare och förvaltare av kulturhistorisk bebyggelse i behov av underhåll, restaurering, renovering, återskapande åtgärder eller inredning.
  • är återförsäljare för diverse byggnadsvårds- och inredningsprodukter för klassiska miljöer.
  • har sitt säte och kontor på Årnäs säteri i Götene kommun och är en bifirma till Årnäs Aktiebolag. Firman drivs av Honorine Stackelberg Ekman.

Stackelberg Ekman Byggnadsvård tar med intresse och engagemang konsultuppdrag, främst inom Västra Götalandsregionen.